Jak wybrać sanatorium w uzdrowisku Chmielnik

Chmielnik – to mała miejscowość kuracyjna, w której znajduje się kilka sanatoriów o różnym poziomie komfortu: "Radon", "Medyczne centrum rehabilitacji kolejarzy", "Chmielnik", "Podole" (Podillja), "Berezowyj gaj", Sanatorium Wojskowe "Chmielnik", "Południowy Bug".

Większość sanatoriów miejscowości uzdrowiskowej Chmielnik są zbudowane w czasach sowieckich. Elewacje zewnętrzne budynków oraz infrastruktura potrzebują znacznej aktualizacji.

Za najbardziej komfortowy w Chmielniku uważany jest sanatorium "Radon". Zawiera trzy bloki mieszkalnych i jeden kuracyjny. Cześć kuracyjna sanatorium jest wyposażona w nowy sprzęt. Infrastruktura "Radon" umożliwia aktywny wypoczynek.

Dobry poziom komfortu mają sanatoria "Południowy Bug" i "Medyczne centrum rehabilitacji kolejarzy" i oddzielny blok sanatorium "Podole", który nazywany jest "Premium Podole". Są to resortowe sanatoria, w które są stabilnie inwestowane środki pieniężne w celu odnowy i rekonstrukcji.

Sanatoria klasy ekonomicznej: "Chmielnik", "Podole", "Berezowyj gaj", Sanatorium Wojskowe "Chmielnik".

Co do jakości odżywiania, nie ma sensu wyodrębniać osobno konkretne sanatorium. Oczywiście, że uzdrowiska z wysoką polityką cenową oferują większy wybór potraw. Na przykład "Radon" ma swoją własną ziemię, uprawy z której są wykorzystywane we własnej restauracji. We wszystkich sanatoriach znajduje się numerowany system żywienia dietetycznego (Nr 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15). A w niektórych (na przykład, "Podole") oferują jedzenie wg 5-posiłkowego menu.

W odniesieniu do jakości leczenia, możemy mówić o następujących kryteriach:

•Wszystkie sanatoria, z wyjątkiem "Berezowyj gaj", posiadają własne wydziały terapii radonowej. Goście sanatorium "Berezowyj gaj" korzystają z tej terapii radonowej w innych sanatoriach.

•Placówki kuracyjne różnią się jedynie wielkością oraz liczbą proponowanych kuracji. Ich szerokie spektrum w sanatoriach "Radon", "Podole", "Medyczne centrum rehabilitacji kolejarzy".  Obecnie w sanatorium "Berezowyj gaj" powstaje nowe centrum kuracyjne, które po uruchomieniu zostanie uznane za najbardziej kompletne i nowoczesne w tej miejscowości uzdrowiskowej.

•Jakość procesu kuracyjnego jest taka sama we wszystkich sanatoriach uzdrowiska Chmilnik.

Wybór sanatorium w Chmielniku można dokonać według różnych kryteriów. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z ekspertem z balneologii i medycyny fizykalnej zdravnica.com pod numerami telefonów, które są podane na witrynie internetowej lub napisz na pocztę: info@zdravnica.com